Кучковські

КУЧКОВСЬКІ (Kuczkowscy) – земянський рід, у XVІІ ст. землевласники у Любецькому повіті.

1. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Яна Кучковського 1638 р. (ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52619).

печатка Яна Кучковського 1638 р.

Олег Однороженко