Кульчицькі

КУЛЬЧИЦЬКІ (de Kulczyce, Kulczyccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі дві срібні стріли вістрями вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатки Хоми, Юрка, Дашка і Савки Кульчицьких 1553 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1269; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 55).

2. На блакитному полі дві срібні стріли вістрями вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатки Федька, Василя та Івана Кульчицьких 1565 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1268; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 55).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1556 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 268, с. 1026–1027).
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1594 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 297, с. 215–217).
– засвідчення шляхетства вишенським сеймиком 1662 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 263).
– запис 1696 р. грамоти князя Льва Даниловича 1284 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 149, с. 85; Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. – С. 498, 501–502, 506–507).
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 396.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom XIІІ. – S. 135.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240–241, 244.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 55, 163.

Олег Однороженко