Лагодовські

ЛАГОДОВСЬКІ (Лагодовські з Лагодова, Ваньки Лагодовські, Lahodowscy, Lahodowsstij, Wańkowie Łahodowscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Львівські та Подільській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– Paprocki B. Panosza. – S. D 3v.
– герб Олександра Івашковича Ванька Лагодовського з Лагодова на його надгробку в монастинській Успенській церкві в Уневі 1574 р. (Любченко В. Львівська скульптура. – С. 77, 79–80, мал.; Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини XІV – першої половини XVII ст. – С. 113, мал.; Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини XVІ – першої половини XVII ст. Гуманістичні та визвольні ідеї. – С. 101, мал.; Історія української культури. – Том ІІ. – С. 693).

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1035.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 690.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 443.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 204.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХV. – S. 161.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 309, 334.

Олег Однороженко