Ленковичі

ЛЕНКОВИЧІ – земянський рід, у XVІ ст. землевласники у Київській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Олехни Ленковни 1569 р. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 238v).

печатка Олехни Ленковни 1569 р.

Олег Однороженко