Лентовенські

ЛЕНТОВЕНСЬКІ (de Ląthownia, Lutowyenscy, Łętowieńscy) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– герб Васька Лентовенського в судовій записці 1437 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XIII. – S. 592, n. 7207; Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХV. – S. 330).

Олег Однороженко