Лісницькі

ЛІСНИЦЬКІ (Leśniccy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На червоному полі три золотих списа в зірку; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає срібний козел з золотим узброєнням, очима і язиком, навколо щита червоно-золотий намет (герб Єліта).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Григорію Сахновичу Лісницькому 1658 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 303, n. 17; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 105; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 71; Materiały genealogiczne. – S. 73; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 318, n. 805; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. – С. 116).
– матриця печатки Павла Лісницького середини XVIІІ ст. (МШ, МС-1923).

матриця печатки Павла Лісницького середини XVIІІ ст.

Олег Однороженко