Літинські

ЛІТИНСЬКІ (de Litynia, de Lithynia, Lityńscy, Lithynscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику дев’ять страусових пер, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас відмінний).

Джерела:
– печатка Прокопа Літинського 1585 р. (ANK, AS, Teka ХVІ а, Plik 16).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 139.
– Via aeternitatis per januam mortis. – F. 10v (Татьяніна Ю. Словесна репрезентація гербів. – С. 65).
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХІV. – S. 392.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ; Tom XX. – n. 62.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 65.

Олег Однороженко