Лодинські

ЛОДИНСЬКІ (Lodzynscy, Łodyńscy, Łodyńscy z Łodyni) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Сяноцькій та Перемишльській землях.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХV. – S. 350.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331, 341.

Олег Однороженко