Лопушанські з Комарник

ЛОПУШАНСЬКІ З КОМАРНИК (Лопушанські, Лопушанські Хомичі, Łopuszańscy, Łopuszańscy z Komarnik) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХVІ. – S. 1–4.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 334.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 145.

Олег Однороженко