Лукомські

ЛУКОМСЬКІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІII ст.

1. На блакитному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний яструб з золотим узброєнням і очима, що тримає в лапі золоту підкову кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Яструб).

Джерела:
– печатка Степана Лукомського 1755 р. (ІР НБУВ, ф. 1, спр. 66429; спр. 66432; спр. 66439; спр. 66475; ЦДІАК, ф. 83, оп. 1, спр. 107, арк. 51v).
– печатка Степана Степановича Лукомського 1775 р. (Ситий І. Печатки сотенної старшини. – С. 226, мал. 44).

Олег Однороженко