Луцькі

ЛУЦЬКІ (de Luka, de Łuka, Luccy, Łuccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, ліворуч золота шестипроменева зірка.

Джерела:
– печатка Миська Луцького 1565 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1265; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 124).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 285.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХVІ. – S. 79.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 243.

Олег Однороженко