Ляховські

пани ЛЯХОВСЬКІ (Lachowscy) – панський рід, у XVI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Івана Ляховського 1576 р. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 678).
– печатка Івана Ляховського 1576 р. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 659).

печатка Івана Ляховського 1576 р.

печатка Івана Ляховського 1576 р.

Олег Однороженко