Липські

пани ЛИПСЬКІ (Липські пани з Липська, domini de Lipsk, Lipscy panowie z Lipska) – панський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Белзькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Миколая Івановича Липського пана з Липська 1413 р. (AGAD, Perg. 43; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 53, n. 49).
– печатка Андрія Липського пана з Липська 1573 р. (BCz, Perg. 962).

печатка Андрія Липського пана з Липська 1573 р.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Адама Липського пана з Гораю 1633 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 204, арк. 16v).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1034.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 681.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 437.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 116.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХIV. – S. 386.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 285, 288, 302, 342.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239.

Олег Однороженко