Любинецькі

ЛЮБИНЕЦЬКІ (з Любинця, de Lubience, Lubienieccy, Łubienieccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді трикутника вістрям додолу над колом.

Джерела:
– печатка Юрія з Любинця 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 824).
– печатка Сенька з Любинця 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 791).
Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства. – С. 13.

2. На блакитному полі знак у вигляді срібної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору, що перетинає золотий півмісяць, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Миколая з Любинця 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 687; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 746).
– Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства. – С. 13.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХV. – S. 44.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 62, 121–122.

Олег Однороженко

[prisna-google-website-translator]