Махаринські

МАХАРИНСЬКІ (Macharzeńscy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI ст.

1. На червоному полі золота трихвоста хоругва, згори закута в срібні лати рука зі срібною шаблею з золотим руків’ям, обабіч два золотих рицарських хрестика; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита червоно-золотий намет (герб Радван відмінний).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Михайлові Махаринському 1662 р. (РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 146; Пам’ятки історії Східної Європи. – Toм V. – C. 291, n. 107; AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 364, k. 46v; Sigillata, Sygn. 5, k. 84v; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 81; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 83; Materiały genealogiczne. – S. 77; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 361, n. 970).

Олег Однороженко