Мединські

МЕДИНСЬКІ (з Мединя, de Medni, Myedynski, Miedyńscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям додолу під півколом, що лежить кінцями додолу.

Джерела:
– печатка Дмитра Салочича з Мединя 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 703; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1133; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 51).
– печатка Івана Мединського 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 11, n. 13; st. 62, n. 13; Sygn. 33, st. 683; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 599).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства коронним трибуналом 1619 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 229).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 332.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 91, 121, 164.

Олег Однороженко