Мелешки

пани МЕЛЕШКИ (Мелешковичі, Meleszkowie) – панський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Волинській, Київській, Берестейській і Городенській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Михайла Федьковича Мелешковича 1527 р. (AGAD, Perg. 7453; Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 57, мал. 5).
– печатка Яна Мелешка 1587 р. (ANK, ZR, Pap. 46).
– печатка Івана Івановича Мелешка 1589 р. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8230).
– печатка Івана Івановича Мелешка 1599 р. (Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 44, мал.).
– печатка Аврама Даниловича Мелешка 1593 р. (ANK, AS, Teka ХХ, Plik 41).
– печатка Кондрата Васильовича Мелешка 1593 р. (ANK, AS, Teka ХХ, Plik 41).
– печатка Івана Івановича Мелешка 1591 р. (ANK, AS, Teka ХVІІІ а, Plik 83, st. 706).

печатка Івана Івановича Мелешка 1589 р.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Андрія Мелешка 1613 р. (AGAD, AZ, Sygn. 2896, st. 35).

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Кондрата Васильовича Мелешка 1621 р. (ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 44, арк. 10).

печатка Кондрата Васильовича Мелешка 1621 р.

4. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1186.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 855.
– BCz, Rkps 1740 («Compendium»), st. 115/123 (Kojałowicz W. Сompendium. – S. 93).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 396–397.

Олег Однороженко