Монастирські

МОНАСТИРСЬКІ (de Manastyryk, de Manasterzec, Manastyrscy, Manasterscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 285.
– Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Tom XІ. – S. 233.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244.

2. На зеленому полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три золотих павичевих пера, які пронизує срібна стріла вістрям вліво, навколо щита зелено-золотий намет (герб Сас відмінний).

Джерела:
– герб Інокентія Монастирського на стінописі Троїцької церкви Кирилівського монастиря у Києві зламу XVII–XVIII ст. (Білецький П. Український портретний живопис XVII–XVIII ст. – С. 104, мал.; Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII–XVIII в. – С. 75, илл. 67; Білецький П. Українське мистецтво другої половини XVII – початку XVIII століть. – С. 37, мал.; Степовик Д. Леонтій Тарасевич. – С. 214, мал.; Величко С. Літопис. – Том II. – С. 482, мал.; Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила. – С. 173–174, мал.).

Олег Однороженко