Мощаницькі

МОЩАНИЦЬКІ – земянський рід, у XVІ ст. землевласники у Київській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Василя Мощаницького 1584–1585 рр. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21992; AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 60).

печатка Василя Мощаницького 1584–1585 рр.

Олег Однороженко