Мичовські

МИЧОВСЬКІ (Мищовські, Miczowscy, Miszczowscy) – земяни подільські

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Адама Мичовського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 10).
– печатка Мищовського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 11).

Олег Однороженко