Михаловські

МИХАЛОВСЬКІ (de Michalowice, Michalowsstij, Michałowscy, Michalewscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській та Львівській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Федорка з Михаловичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1178).
– печатка Івана з Михаловичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 702; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1113).
– печатка Юрія Михаловського з Угерців 1552 р. (MNK, Rkps 526, Plik 208, st. 1).
– печатка Юрія Михаловського з Угерців 1571 р. (MNK, Rkps 526, Plik 208, st. 3; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 200).
– Paprocki B. Panosza. – S. О 4v.

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1030, 1036.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 683.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 437.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 381.

Олег Однороженко