Мишки Холоневські

пани МИШКИ ХОЛОНЕВСЬКІ (Myszkowie Chołoniewscy) – панський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Василя Андрійовича Мишки Холоневського кінця XVI ст. (ANK, AS, Teka 128, Plik 30, st. 14).
– печатка Івана Гавриловича Мишки Холоневського 1576 р. (ANK, AS, Teka ХІV, Plik 18).
– печатка Михайла Васильовича Мишки Холоневського 1612 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 73).

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Михайла Васильовича Мишки Холоневського 1611 р. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23259).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том IІІ. – S. 72; Том IV. – S. 364.

печатка Михайла Васильовича Мишки Холоневського 1611 р.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Михайла Васильовича Мишки Холоневського 1609–1617 рр. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20640; спр. 20942; НМІУ, СФДМ, РД-12; ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 24, арк. 2; ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 63, 69, 70, 79, 81v, 87, 92, 97).

печатка Михайла Васильовича Мишки Холоневського 1609–1617 рр.

4. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику павичеве перо, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Михайла Васильовича Мишки Холоневського 1619 р. (ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98).

печатка Михайла Васильовича Мишки Холоневського 1619 р.

Олег Однороженко