Мишки Варковські

пани МИШКИ ВАРКОВСЬКІ (Мишчичі, Мишки з Варкович, Myszkowie Warkowscy) – панський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– герб Пилипа Мишича пана з Лединичів у судовій записці 1440 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XIV. – S. 5, n. 38).

2. На червоному полі три срібних увігнутих вруба, середній з яких довший.

Джерела:
– печатка Федора Богдановича Мишки Варковського пана з Варкович 1534 р. (ANK, AS, Perg. 185).
– печатка Федора Богдановича Мишки Варковського пана з Варкович 1539 р. (BCz, Perg. 1287; Perg. 1288).
– печатка Федора Богдановича Мишки Варковського пана з Варкович 1546–1551 рр. (ANK, AS, Teka V, Plik 42; Teka VІІ, Plik 53; Plik 54; Plik 61).

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Михайла Федоровича Мишки Варковського пана з Варкович 1565 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 3, арк. 11).

4. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Михайла Федоровича Мишки Варковського пана з Варкович 1578 р. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21991).
– печатка Михайла Федоровича Мишки Варковського пана з Варкович 1575–1598 рр. (ІР НБУВ, ф. 301, спр. 656 Л, арк. 1; ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 79, арк. 1; ANK, AS, Teka 128, Plik 30, st. 7, 43; Teka ХІІІ, Plik 100; Teka ХVІІ а, Plik 74).
– печатка Миколая Михайловича Мишки Варковського пана з Варкович кінця XVI ст. (ANK, AS, Teka 128, Plik 30, st. 5, 19, 23, 27, 29, 39).
– печатка Станіслава Михайловича Мишки Варковського пана з Варкович кінця XVI ст. (ANK, AS, Teka 128, Plik 30, st. 14, 36).
– печатка Аврама Михайловича Мишки Варковського пана з Варкович 1596 р. (ANK, AS, Teka 128, Plik 30, st. 36; Teka ХХІІ, Plik 14).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1186.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 855.
– BCz, Rkps 1740 («Compendium»), st. 117/125 (Kojałowicz W. Сompendium. – S. 95).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 499; Том ІХ. – S. 230.

печатка Михайла Федоровича Мишки Варковського пана з Варкович 1578 р.

Олег Однороженко