Негребецькі

НЕГРЕБЕЦЬКІ (de Nehrybka, Nehrebeccy, Niehrebeccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– герб Іларіона Негребецького на тезі на його честь на мідьориті Григорія Левицького 1738 р. (Фоменко В. Григорій Левицький і українська гравюра. – С. 35, мал.; Фоменко В. Творчість Григорія Левицького і українське граверство XVIII ст. – С. 126, 129, мал.).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 285.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XX. – n. 62.

Олег Однороженко