Немири Кругельські

НЕМИРИ КРУГЕЛЬСЬКІ (Niemierzowie Kruhelscy) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Берестейській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Олександра Немири Кругельського 1592 р. (AGAD, APR, Sygn. 362, st. 28; Sygn. 390, st. 353).

Олег Однороженко