Невегловські

НЕВЕГЛОВСЬКІ (Niewęgłowscy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII ст.

1. На блакитному полі срібна підкова кінцями додолу в супроводі двох золотих рицарських хрестів, горішній з яких без правого рамена; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику закута в срібні лати рука зі срібним мечем з золотим руків’ям, навколо щита блакитно-срібний намет (герб Кривда відмінний).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Григорієві Невегловському 1661 р. (РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 133; Пам’ятки історії Східної Європи. – Toм V. – C. 269, n. 97; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 3, k. 257v; Sygn. 6, s. 136; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 80v; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 84; Materiały genealogiczne. – S. 87; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 344, n. 906).

Олег Однороженко