Новосельські

НОВОСЕЛЬСЬКІ (з Новосельців, de Nouosielecz) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору з потрійним розгалуженням здолу, яку перетинає півколо кінцями догори, здолу півколо кінцями догори.

Джерела:
– печатка Яцька з Новосельців 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 299; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 62).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 128.

Олег Однороженко