Новосельські

НОВОСЕЛЬСЬКІ (de Nowosyelcze, Nowosielscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській, Львівській і Белзькій землях.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори.

Джерела:
– печатка Ігната з Новосельців 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 780).
– печатка Павла з Новосельців 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 826).
– печатка Павла з Новосельців 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 691; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 862).

2. На червоному полі срібне колесо над трьома срібними врубами (герб Хмара).

Джерела:
– герб Лукаша з Новосельців у судовій записці 1439 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XIII. – S. 81, n. 1116; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 119).
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 697.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 586.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XX. – n. 62; Tom XVIII. – S. ХХІІ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 330–333.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 121, 128.

4. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

Олег Однороженко