Новошицькі

НОВОШИЦЬКІ (de Nowoszycze, Nowoszyccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– герб Захарія Новошицького на його портреті 1640 р. (Gębarowicz M. Portret XVI–XVIII wieku we Lwowie. – S. 51–52, il. 30; Овсійчук В. Виставка львівського портрету XVI–XVIII ст. – С. 26, n. 1).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 56.

2. На блакитному полі срібний меч з золотим руків’ям вістрям додолу над срібною котловою ручкою (герб Новина).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІ. – S. 587.
– Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Tom ХII. – S. 200–201.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.

Олег Однороженко