Обухи

ОБУХИ (Обухи Вощатинські, Obuchowie Woszczatińscy) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Мартина Григоровича Обуха Вощатинського 1561 р. (ЦДІАК, ф. 2070, оп. 2, спр. 116, арк. 1).
– печатка Олехна Григоровича Обуха Вощатинського 1561 р. (ЦДІАК, ф. 2070, оп. 2, спр. 116, арк. 1).
– матриця печатки Івана Обуха Вощатинського третьої чверті XVІ ст. (МШ, МС-2574).
– печатка Григорія Обуха Вощатинського 1602 р. (ANK, AS, Teka ХХІV, Plik 87).

печатка Мартина Григоровича Обуха Вощатинського 1561 р.

Олехна Григоровича Обуха Вощатинського 1561 р.

Олег Однороженко