Ольшанські

ОЛЬШАНСЬКІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІII ст.

1. На блакитному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний яструб з золотим узброєнням і очима, що тримає в лапі золоту підкову кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Яструб).

Джерела:
– ІР НБУВ, ф. 2, спр. 18518, арк. 102–102v.
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 124.
– Милорадович Г. Гербы малороссийских дворянских фамилий. – С. 6.

Олег Однороженко