Островські

ОСТРОВСЬКІ (de Ostrow, Ostrowsstij, Ostrowscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській, Подільській та Київській землях.

1. На червоному полі срібний топор на золотому руків’ї (герб Топор).

Джерела:
– печатка Івашка з Острова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1151; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 5 [8], 20).
– печатка Дерслава з Острова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 702; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1126; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 2 [5], 22).

2. На червоному полі срібний топор на золотому руків’ї; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний топор на золотому руків’ї, навколо щита червоно-срібний намет (герб Топор).

Джерела:
– печатка Станіслава Островського першої половини XVI ст. (МШ, МС-2305).
– печатка Станіслава Островського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 12).
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. III. – P. 61.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІ. – S. 201–202.

3. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Йоана Островського 1569 р. (ANK, ZR, Rkps 124, st. 257).
– печатка Войтеха Островського зламу XVІІ–XVIII ст. (МШ, МС-2385).

печатка Йоана Островського 1569 р.

4. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

5. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 691.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 444.
– BCz, Rkps 1740 («Compendium»), st. 117/125 (Kojałowicz W. Сompendium. – S. 95).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІ. – S. 204.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 304.

Олег Однороженко