Панкевичі

ПАНКЕВИЧІ (Pankiewiczowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На червоному полі срібний знак у вигляді перехрещеної подвійної стріли в стовп; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає срібний орел з золотим узброєнням, очима і язиком, навколо щита червоно-золотий намет.

Джерела:
– нобілітація Матвія Панкевича 1659 (Volumina legum. – Tom IV. – S. 304, n. 22; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 74; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 334, n. 865; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. – С. 114).
– печатка Петра Панкевича 1733 р. (ЦДІАК, ф. 51, оп. 2, спр. 71, арк. 36v).

печатка Петра Панкевича 1733 р.

Олег Однороженко