Перетятьковичі

ПЕРЕТЯТЬКОВИЧІ (Peretyatkowiczowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI ст.; земянський рід у Белзькому воєводстві у XVІІ–XVIІI ст.

1. На блакитному полі срібний осідланий кінь з золотим узброєнням і очима та золотою упряжжю в супроводі двох золотих шестипроменевих зірок; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита блакитно-срібний намет.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Христофора Перетятьковича 1659 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 297, n. 122; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 263; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 73; Materiały genealogiczne. – S. 92; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 335, n. 868).
– повернення шляхетства Христофору Перетятьковичу 1690 р. (Volumina legum. – Tom V. – Р. 375, n. 13; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 335, n. 868).
– матриця печатки Томаша Перетятьковича третьої чверті XVІІІ ст. (МШ, МС-2400).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІ. – S. 271–272.

матриця печатки Томаша Перетятьковичатретьої чверті XVІІІ ст.

Олег Однороженко