Перевальські

ПЕРЕВАЛЬСЬКІ (Przewalscy) – козацько-старшинський рід у XVІ ст.

1. На червоному полі срібний напнутий лук зі срібною стрілою вістрям вгору.

Джерела:
– нобілітація Корнила Онисимовича Перевальського 1581 р. (РГАДА, ф. 389, книга 65, лист 102v–103; AGAD, Sumariusz Metryki Litewskiej, Ks. 13, k. 14; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 57; Materiały genealogiczne. – S. 92; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 202–203, n. 451; Szymański J. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. – S. 232, 245).

Олег Однороженко