Петровичі

ПЕТРОВИЧІ (Piotrowiczowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI ст.

1. На блакитному полі срібний меч з золотим руків’ям вістрям додолу в супроводі трьох срібних підков обабіч та здолу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику закута в золоті лати рука зі срібним мечем з золотим руків’ям, навколо щита блакитно-срібний намет (герб Белина).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Захару Петровичу 1661 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 359–360, n. 70; AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 203, k. 96v; Ks. 364, k. 68–69v; Sigillata, Sygn. 3, k. 275v; Sygn. 6, s. 163; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 78; Materiały genealogiczne. – S. 93–94; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 345–346, n. 913).

Олег Однороженко