Підгородинські

ПІДГОРОДИНСЬКІ (Podhorodynscy, Podhorodeńscy) – земянський рід, у XVІ–XVII ст. землевласники у Львівській, Перемишльській та Холмській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Валеріана Підгородинського 1645–1648 рр. (ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 407, арк. 54; спр. 421, арк. 1v).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІ. – S. 344.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 618.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 314, 332, 334, 335.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.

печатка Валеріана Підгородинського 1645–1648 рр.

Олег Однороженко