Подгородецькі

ПОДГОРОДЕЦЬКІ (de Podhorodce, Podhorodeccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Ходора з Подгородців 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 301).
– печатка Ходора з Подгородців 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 691; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 870).
– герб Подгородецьких у тестимонії 1756 р. (ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 624, с. 565).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XХІ.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 71–72, 161.

Олег Однороженко