Попари

ПОПАРИ (Парпури, Paparowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На блакитному полі біжить срібна рись з оберненою вліво головою під золотою короною; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три срібні лілії на зелених стеблах, на середній з яких золота шестипроменева зірка, навколо щита блакитно-срібний намет.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Юрієві Попарі 1658 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 297, n. 121; ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 408, арк. 2118; AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 201, k. 92–93v; Ks. 393, k. 69–71; Sigillata, Sygn. 1, s. 96; BCz, Rkps 964, s. 233; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 71; Materiały genealogiczne. – S. 91; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 320, n. 815).

2. На блакитному полі срібна гуска з золотим узброєнням і очима; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита блакитно-срібний намет (герб Папарона).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Кирилові Попарі 1676 р. (Volumina legum. – Tom V. – Р. 201, n. 192; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 13, k. 137; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 95; Materiały genealogiczne. – S. 91; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 432, n. 1257).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VII. – S. 243.
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 129.

Олег Однороженко