Путятицькі

ПУТЯТИЦЬКІ (з Путятич, de Putyatycz) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Яцька з Путятич 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 783; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 7 [10], 6).
– герб Станіслава Путятицького у судовій записці 1537 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 283; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 117).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 121.

Олег Однороженко