Радиловські

РАДИЛОВСЬКІ (de Radylowicze, Radyłowscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатка Івана Радиловського 1571 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1259; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 53–55, 124, 166).

Олег Однороженко