Романенки

РОМАНЕНКИ (Romanenkowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII ст.

1. На червоному полі золотий напнутий лук з золотою стрілою вістрям вгору.

Джерела:
– нобілітація Андрія Романенка 1659 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 304, n. 29; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 74; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 336, n. 870; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. – С. 116).
– печатка Матвія Романенка 1661 р. (AGAD, AKW, Dz. Kozackie, Sygn. 42/92; Sygn. 42/93; Sygn. 42/94).

Олег Однороженко