Рудницькі

РУДНИЦЬКІ (Rudniccy) – земянський рід, у XVI–XVІII ст. землевласники у Перемишльській і Львівській землях.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– герб роду Рудницьких у почаївському виданні «Лєітургіконъ си єсть Служєбникъ» 1735 р. (МКДУ, СД-146; Головацкий Я. Дополнение к «Очерку славяно-русской библиографии» В.М. Ундольского. – n. 59; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 205; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 548; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 450; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга друга. – Частина перша. – С. 50, n. 1236; Україна – козацька держава. – С. 943, мал.).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 180.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 241.

герб роду Рудницьких у почаївському виданні «Лєітургіконъ си єсть Служєбникъ» 1735 р.

Олег Однороженко