Риботицькі

пани РИБОТИЦЬКІ (пани з Риботичів, пани Бісковські, пани Волосицькі, domini de Rybotycze, domini de Biskowice, panowie Rybotyccy, panowie Biskowscy, panowie Wołosieccy) – панський рід, у XІV–XVІ ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Радька пана з Риботичів 1427 р. (Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 2 [5], 5).
– печатка пана Йоана Риботицького 1487 р. (AGAD, Perg. 8519; ZNiO, GNS, S 2925).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– герб Єлизавети з Бісковиць у судовій записці 1537 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 283; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 117).
– герб панів Риботицьких у рукописі Лентовського «Insignia seu clenodia regni Polonie» (Friedberg M. Klejnoty Długoszowe. – S. 86; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 112).
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 696–697.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 284–285; Том ІХ. – S. 414.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 306, 331.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 31–32, 36, 66, 122.

3. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– герб панів Риботицьких у рукописі Еразма Камина «Liber insigniorum regionum atque clenodiorum Regni Poloniae summa cum diligencia elaboratus 1575» 1575 р. (НБЛНУ, ВР, Рукопис ІІІ, 995, арк. 45; MNW, Rkps 210963, k. 27v; Friedberg M. Klejnoty Długoszowe. – S. 86, n. 137; S. 106, n. 158; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 113; Kłysz-Hackbarth J. Wzory ornamentalne Erazma Kamyna. – S. 375–376, il. 198 C).

4. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

Олег Однороженко