Шумлянські

ШУМЛЯНСЬКІ (Szumliańscy) – земянський рід, у XV–XVІІI ст. землевласники у Галицькій і Львівській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– герб Йосифа Шумлянського на грамоті хіротонії грецьких єрархів 1668 р. (Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII століть. – Табл.).
– герб Йосифа Шумлянського у львівському виданні «Мєтрика албо Рєєстръ» 1687 р. (Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 1055; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 452; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 299; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 173; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 100–101, мал. 641).
– герб Йосифа Шумлянського у львівському виданні «Метрика албо Реестръ» 1687 р. (Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 1055; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 452; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 299; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 173; Логвин Г. З глибин. Гравюри українських стародруків ХVІ–XVIII ст. – С. 76, мал. 64; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 101, n. 641).
– герб Йосифа Шумлянського на гравюрі (Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII століть. – С. 219, мал).
– герб Йосифа Шумлянського на його портреті (Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII століть. – С. 586, мал.).
– герб Онуфрія Шумлянського на його портреті (Лакота Г. Три синоди перемиські й єпархіяльні постанови валявські в XVII–XIX ст. – Перемишль, 1939. – С. 58–59; Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII століть. – С. 643, мал.; Денисова Т. Герб єпископа перемиського Онуфрія Шумлянського. – С. 8).
– герб Онуфрія Шумлянського на мідьориті середини XVIII ст. (Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга друга. – Частина перша. – С. 110–111, 114, мал. 2085; Запаско Я. Мистецтво книги на Україні. – С. 242, мал. 122; Денисова Т. Герб єпископа перемиського Онуфрія Шумлянського. – С.8, мал. 1).
– герб Онуфрія Шумлянського на антимінсі 1747 р. (Денисова Т. Герб єпископа перемиського Онуфрія Шумлянського. – С. 8–9, мал. 2).
– герб Шумлянських у «Via aeternitatis per januam mortis» 1747 р. (Via aeternitatis per januam mortis. – F. 11; Татьяніна Ю. Словесна репрезентація гербів. – С. 67).
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 447.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 632.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 34.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239, 241–242.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– герб Шумлянських у засвідченні шляхетства Жураковських 1640 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 243).
– печатка Афанасія Шумлянського 1691 р. (Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. – Выпуск І. – С. 7, илл. 50).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 102.

Олег Однороженко