Сілецькі

СІЛЕЦЬКІ (de Sielec, de Syelcze, Syeleccy, Sieleccy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, праворуч золота шестипроменева зірка.

Джерела:
– печатка Миська Тура і Міклаша Стецьковичів Сілецьких 1553 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1264; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 124).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІ.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 121.
– Gajl T. Herbarz Polski. – S. 505.

Олег Однороженко