Сінновські

пани СІННОВСЬКІ (Сінновські пани з Сіннова, domini de Sіеnnow, Siennowscy panowie z Siennowa) – панський рід, у XІV–XVI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Сенька Йоана пана з Сіннова 1439 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 13, 64, n. 15; Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 321).
– печатка Андрія пана з Сіннова 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).
– печатка Миколая Гліба пана з Сіннова 1470–1476 рр. (ANK, АSang, Perg. 85; ZNiO, Perg. 33; Perg. 34; GNS, S 2865; AGAD, Perg. 8512; Perg. 8515).
– печатка Миколая Гліба пана з Сіннова 1471/1475 рр. (ZNiO, GNS, S 2865).
– герб Миколая Гліба пана з Сіннова у судовій записці 1456 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XII. – S. 244, n. 2775).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XIV, ХХ–ХХІ.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 688.
– ZNiO, Rkps 9608 («Stemmata Nobilium Regni Poloniae»), k. 223–224.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 441–442.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 363.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 305, 330.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237.

Олег Однороженко