Солтановичі

пани СОЛТАНОВИЧІ (Солтани) – панський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Литовській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Олександра Солтановича 1510 р. (AGAD, Perg. 5919).
– печатка Олександра Солтановича 1522 р. (ANK, AS, Teka ІІ, Plik 49).
– печатка Івана Андрійовича Солтановича 1533–1536 рр. (ANK, AS, Teka ІІІ, Plik 16; Plik 44; BCz, Perg. 827).
– печатка Івана Андрійовича Солтановича 1541 р. (AGAD, Perg. 7616).
– печатка Івана Андрійовича Солтановича 1552 р. (ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 28).
– герб Івана Андрійовича Солтановича в нобілітаційному привілеї міщанину Станіславу Микуличу з Лазиськ 1538 р. (AGAD, MK, Księga 55, k. 111–112; ANK, Oddz. I, Sygn. V/34, frag. 79; Matricularum Regni Poloniae summaria. – Vol. IV. – P. 96, n. 19283; Piekosiński F. Rycerstwo polskie wiekόw średnich. – Tom I. – S. 279, n. 67; Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem. – S. 330; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 13; Materiały genealogiczne. – S. 82; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 95, n. 151).

печатка Івана Андрійовича Солтановича 1552 р.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику два страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Івана Андрійовича Солтановича 1522 р. (ANK, AS, Teka ІІ, Plik 49 (1522).

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1186.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 855.

Олег Однороженко