Сомки

СОМКИ (Somkowie, Samczenkowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII ст.

1. На червоному полі закута в срібні лати рука зі срібним мечем з золотим руків’ям; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– нобілітація Якима Семеновича Сомка 1659 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 304, n. 21; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 74; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 336, n. 872; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. – С. 117).
– печатка Якима Семеновича Сомка 1661 р. (AGAD, AKW, Dz. Kozackie, Sygn. 42/81; Sygn. 42/82; Sygn. 42/98).

печатка Якима Семеновича Сомка 1661 р.

Олег Однороженко