Созанські

СОЗАНСЬКІ (de Sozan, de Sozania, Sozańscy, Zozańscy) – земянський рід, у XІV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Івана з Созаня 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 706; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1210).
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1594 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 297, с. 215–217).
– Wyroszek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 53, 167.

Олег Однороженко